Мелница въздушен класификатор


Гамата Мелници въздушни класификатори предлага възможност за по-фино смилане в сравнение със стандартните Универсални мелници, както и възможност за по-голям контрол при разпределянето на частиците по размер. Те се използват за смилане и обработка на термочувствителни материали. 
Мелницата въздушен класификатор в основата си е мелница с динамично действие с регулируем въздушен поток, който циркулира вътре в нея. Веднъж вече смлян, финият материал се отвежда по въздушен път докато грубите частици не могат да излязат, ако размера им е над предварително определения.
Тъй като продукта не се отвежда от мелницата докато не се намали до желания размер, тези модели са идеални за приложения, където процесът трябва да бъде осъществен с един цикъл. Смилането с един цикъл елиминира нуждата от отделно класифициращо оборудване и свързаната с това рециркулираща система. Елиминирането на това допълнително оборудване намалява разходите и необходимото работно място и подобрява хигиената. Въздушният класификатор може да смила продуктите до среден размер на частиците 10µ.

Предимства от използването на Мелницата въздушен класификатор:
  • Елиминира необходимостта от отделно оборудване за класификация.
  • Температурно и енергийно контролирано смилане.
  • Полезно за широк спектър от приложения.
  • Хигиенни.
  • Лесен достъп за почистване и поддръжка.
  • Времето за престой между продукти е сведено до минимум.
Типичните приложения на въздушния класификатор включват ултрафино смилане на активни фармацевтични съставки, както и прахове за оцветяване, талк и др.

Галерия