Компания Arcon

 

НАШАТА ИСТОРИЯ

Компанията Arcon беше създадена през 1974 в Лондон, Великобритания с цел да снабдява пазарите в Централна и Източна Европа с висококачествено промишлено оборудване за производствените и преработващите индустрии.

 
За повече от 45 години Arcon разширява както местното си присъствие, така и пазарите, които обслужва, създавайки своя собствена международна организация с над 250 отдадени на работата служители, работещи в 20 офиса в 14 различни страни. 
 
Нашите клиенти оперират в области като индустриален печат и етикетиране, производство на храни и фармацевтични продукти, рециклиране, горско стопанство, добив и производство на стомана. Arcon работи в тясно сътрудничество с тях, за да намери решенията, които им помагат да бъдат по-успешни и конкурентни в днешната непрекъснато променяща се пазарна среда.

ГЛЕДАЙТЕ НАШЕТО КРАТКО ВИДЕО

Високотехнологична линия за пълнене на флакони