Пресяване

Пресяване


Arcon предлага високоефективни решения за класификация на размерите чрез пресяване на материали и отделяне на замърсители и частици, които не са в зададения размер. Нашите сита са подходящи за различни приложения в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката и химическата обработка.
Центробежните сито се използват за пресяване и сортиране на големи количества сухи прахообразни материали и други насипни твърди вещества с висока скорост. Те са в състояние да обработват от няколко килограма на час до повече от 90 тона на час.

Предимства от използването на Центробежните сита:
  • Високоефективна обработка с висока скорост.
  • Бързо и лесно почистване и поддръжка.
  • Хигиенна конзолна конструкция.
  • Панелът на машината улеснява проверката на материалите.
  • Бърза и проста подмяна на ситото.
  • Съответства на GMP стандартите.
  • Работа без запрашаване.
  • Тиха работа без вибрации.
  • Лесни за работа.
Типичните приложения на Центробежното сито включват класифициране на фармацевтични съставки, деагломерация на прахообразни материали, прахови бои и др.Галерия