Конус мелница


Смилането в Конус мелница е ниско енергийна концепция за намаляване на размера, която е идеална за мазни, лепкави, влажни, топло чувствителни или трудни за смилане материали. 
Деликатното смилане, което може да бъде контролирано в малки граници, поддържа затворено разпределяне на частиците по размер и води до минимални загуби. Като резултат от краткото време на обработка, Конус  мелницата предлага допълнителни предимства на ограничено генериране на топлина и ниски нива на натрупване.
Налична е пълна гама от Конус мелници с диаметър на конуса вариращ от 75-680 мм и производителност 10 тона/ час. Всеки модел от гамата може да бъде произведен по поръчка за да покрие индивидуалните изисквания на клиентите.

Предимства от използването на Конус мелниците:
  • Висока ефективност.
  • Деликатно смилане и постоянен контрол на качеството.
  • Приложими при обработка на различен по размер частици и различни приложения.
  • Лесно почистване.
  • Генерира се малко топлина, което позволява смилане на топлочувствителни материали.
  • Ниски нива на прах и шум.
  • Гъвкав дизайн.
Типичните приложения на Конус мелницата включват деликатно смилане и деагломерация на едра захар, обработка на бисквити и шоколад,  млечни продукти на прах, галета и др. 


Галерия