Универсална мелница


Фино смилащите Универсални мелници имат здрав дизайн за добра работа, лесна поддръжка и безопасност на операциите. Те са много подходящи за смилане и деагломерация на финни прахообразни материали.
Налична е гама от модели, която да отговори на различните изисквания за производителност - от няколко килограма до няколко тона на час.
Универсалните мелници гарантират, че намаляването на размера е контролирано и е постигната голяма степен на чистота на материала. Типични изисквания са за смилане на материал с твърдост до 3 Moh с размер в рамките на 30 до 50µ .

Предимства от използването на Универсалните мелници:
  • Гъвкавост – подходящи са за много продукти и изисквания за размер на частиците.
  • Лесно и ефективно почистване между отделните партиди.
  • Има опция за контрол на температурата и криогенно смилане за топлочувствителни продукти.  
  • Лесна интеграция в нови или съществуващи производствени линии.
Типичните приложения на Универсалната мелница включват смилане на фини прахообразни материали и деагломериране, сухо гранулиране и др. 


Галерия